Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015 (7)_54b2423bb1cf8.JPG
Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015
Jan 11, 2015
Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015 (6)_54b2423a8fbcd.JPG
Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015
Jan 11, 2015
Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015 (2)_54b242392b0ca.JPG
Sohail Khan at School Event in Mumbai on 9th Jan 2015
Jan 11, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (39)_54afc80e39a75.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (38)_54afc80b9ee10.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (37)_54afc8096d00d.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (36)_54afc806f3986.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (35)_54afc804cfce2.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (34)_54afc802963ce.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (33)_54afc800ae4a8.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (32)_54afc7fec3f4c.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (31)_54afc7fcde922.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (30)_54afc7fae771a.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (29)_54afc7f7e2f91.JPG
Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (587)_54afbe236baed.JPG
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (585)_54afbe22297ee.JPG
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan_s birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015 (583)_54afbe20d6850.JPG
Arbaaz Khan, Sohail Khan at Farah Khan's birthday bash at her house in Andheri on 8th Jan 2015
Jan 09, 2015
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015 (8)_54ae2c5e5c0d7.JPG
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015
Jan 08, 2015
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015 (7)_54ae2c5d7bf63.JPG
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015
Jan 08, 2015
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015 (6)_54ae2c5c98326.JPG
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015
Jan 08, 2015
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015 (5)_54ae2c5b6c0d9.JPG
Sohail Khan snapped outside Olive in Mumbai on 7th Jan 2015
Jan 08, 2015
Sohail Khan, Bharti Singh at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (137)_5486bbebd8069.JPG
Sohail Khan, Bharti Singh at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Sohail Khan, Bharti Singh at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (135)_5486bbeb4224b.JPG
Sohail Khan, Bharti Singh at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (138)_5486bbea7fdc4.JPG
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (137)_5486bbe9b9472.JPG
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (119)_5486bbe8e1571.JPG
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014 (118)_5486bbe80d6ed.JPG
Sohail Khan at Purbi Joshi Wedding in Mumbai on 8th Dec 2014
Dec 09, 2014
Salman Khan, Salim Khan, Salma Khan, Sohail Khan at birthday of salma khan in Mumbai on 7th Dec 2014 (23)_5485d62da7113.JPG
Salman Khan, Salim Khan, Salma Khan, Sohail Khan at birthday of salma khan in Mumbai on 7th Dec 2014
Dec 08, 2014
Sohail Khan at Rohit Sharma_s bash in Palladium on 20th Nov 2014 (42)_5470771dce6ac.JPG
Sohail Khan at Rohit Sharma's bash in Palladium on 20th Nov 2014
Nov 22, 2014
Sohail Khan at Rohit Sharma_s bash in Palladium on 20th Nov 2014 (41)_5470771cbe270.JPG
Sohail Khan at Rohit Sharma's bash in Palladium on 20th Nov 2014
Nov 22, 2014
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014 (15)_546ae037766dd.JPG
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014
Nov 18, 2014
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014 (17)_546ae02b15e9e.JPG
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014
Nov 18, 2014
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014 (16)_546ae02a66e4d.JPG
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014
Nov 18, 2014
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014 (14)_546ae029847cc.JPG
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014
Nov 18, 2014
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014 (13)_546ae0288dde6.JPG
Sohail Khan snapped at airport in Mumbai on 17th Nov 2014
Nov 18, 2014
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014 (63)_546740b3f3174.JPG
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014
Nov 15, 2014
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014 (67)_546740af733b6.JPG
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014
Nov 15, 2014
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014 (66)_546740ae6d5a7.JPG
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014
Nov 15, 2014
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014 (65)_546740ad0000d.JPG
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014
Nov 15, 2014
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014 (64)_546740ab41a71.JPG
Sohail Khan at CCL 100 hearts bash in Palladium on 14th Nov 2014
Nov 15, 2014
Sohail Khan at Arman Kohli_s father birthday in Mumbai on 16th Sept 2014 (25)_54194096815d0.JPG
Sohail Khan at Arman Kohli's father birthday in Mumbai on 16th Sept 2014
Sep 17, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (19)_540135fc1d595.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (18)_540135fad17c8.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (17)_540135f96ba45.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (16)_540135f81778e.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (15)_540135f6b4964.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (14)_540135f56bd41.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (13)_540135f4173da.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (12)_540135f2b06f5.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (11)_540135f13ee81.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (10)_540135efbf67a.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (9)_540135ee3e069.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (8)_540135ecc3147.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (7)_540135eb78b8f.JPG
Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (53)_540135ea5e976.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (51)_540135e90cd61.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (49)_540135e7af9e6.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (47)_540135e656dc5.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (46)_540135e4f1516.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014 (44)_540135e383e28.JPG
Juhi Chawla, Sohail Khan at Purwave Launch in Mumbai on 29th Aug 2014
Aug 30, 2014
Sohail Khan at Bespoke vintage launch in Mumbai on 26th Aug 2014_53fdd552c450c.jpg
Sohail Khan at Bespoke vintage launch in Mumbai on 26th Aug 2014
Aug 27, 2014
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui_s iftar party in Mumbai on 6th July 2014 (23)_53ba46a47ce25.JPG
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui's iftar party in Mumbai on 6th July 2014
Jul 07, 2014
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui_s iftar party in Mumbai on 6th July 2014 (149)_53ba4699f207e.JPG
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui's iftar party in Mumbai on 6th July 2014
Jul 07, 2014
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui_s iftar party in Mumbai on 6th July 2014 (148)_53ba4699402e4.JPG
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui's iftar party in Mumbai on 6th July 2014
Jul 07, 2014
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui_s iftar party in Mumbai on 6th July 2014 (21)_53ba46989cea7.JPG
Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui's iftar party in Mumbai on 6th July 2014
Jul 07, 2014
Shahrukh Khan, Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui_s iftar party in Mumbai on 6th July 2014 (146)_53ba46982048b.JPG
Shahrukh Khan, Sohail Khan, Aditya Pancholi at Baba Siddiqui's iftar party in Mumbai on 6th July 2014
Jul 07, 2014
Sohail Khan at Unforgettable music launch in Novotel, Mumbai on 20th May 2014 (8)_537cafcce1620.JPG
Sohail Khan at Unforgettable music launch in Novotel, Mumbai on 20th May 2014
May 21, 2014
Sohail Khan at Unforgettable music launch in Novotel, Mumbai on 20th May 2014 (7)_537cafcc4f6de.JPG
Sohail Khan at Unforgettable music launch in Novotel, Mumbai on 20th May 2014
May 21, 2014
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014 (5)_536c7320d5c83.JPG
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014
May 09, 2014
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014 (4)_536c731b10d7e.JPG
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014
May 09, 2014
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014 (3)_536c730e457a4.JPG
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014
May 09, 2014
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014 (2)_536c730474d78.JPG
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014
May 09, 2014
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014 (1)_536c72ef5b163.JPG
Sohail Khan at Hawaa Hawaai screening in Lightbox, Mumbai on 8th May 2014
May 09, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (245)_5359d6f653db9.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (244)_5359d6eb26f7a.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (243)_5359d6dae1357.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (242)_5359d6d167fa1.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (231)_5359d6c449127.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (230)_5359d6bc40d2c.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (229)_5359d6ad9d09f.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (228)_5359d6a09abe1.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014 (227)_5359d6994a51e.JPG
Sohail Khan voting in Khar, Mumbai on 24th April 2014
Apr 25, 2014
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014 (27)_534d0700a4d85.JPG
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014
Apr 15, 2014
Sohail Khan, Bobby Deol at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014 (30)_534d06f2a3f32.JPG
Sohail Khan, Bobby Deol at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014
Apr 15, 2014
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014 (30)_534d06ec65c2f.JPG
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014
Apr 15, 2014
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014 (29)_534d06e5e1405.JPG
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014
Apr 15, 2014
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014 (28)_534d06e002df8.JPG
Sohail Khan at Premiere of Star Plus show Ek Hasina Thi in Bandra, Mumbai on 14th April 2014
Apr 15, 2014
Sohail Khan at Kangana_s bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014 (117)_53301a018836f.JPG
Sohail Khan at Kangana's bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014
Mar 24, 2014
Sohail Khan at Kangana_s bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014 (116)_53301a009d489.JPG
Sohail Khan at Kangana's bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014
Mar 24, 2014
Sohail Khan at Kangana_s bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014 (115)_53301a0042673.JPG
Sohail Khan at Kangana's bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014
Mar 24, 2014
Sohail Khan at Kangana_s bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014 (114)_533019ffdbfa3.JPG
Sohail Khan at Kangana's bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014
Mar 24, 2014
Sohail Khan at Kangana_s bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014 (113)_533019ff02d62.JPG
Sohail Khan at Kangana's bday in Khar, Mumbai on 23rd March 2014
Mar 24, 2014
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014 (124)_530ca1647127f.JPG
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014
Feb 25, 2014
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014 (141)_530ca155dccc2.JPG
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014
Feb 25, 2014
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014 (140)_530ca1555690a.JPG
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014
Feb 25, 2014
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014 (139)_530ca154d242b.JPG
Sohail Khan at Araish Event hosted by Sharmila and Shaan Khanna in Mumbai on 25th Feb 2014
Feb 25, 2014

2483 files on 26 page(s)