Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010 (4).JPG
Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010
Jun 05, 2010
Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010 (3).JPG
Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010
Jun 05, 2010
Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010 (2).JPG
Sucheta Khanna on the sets of Lapatganj in Malad on 3rd June 2010
Jun 05, 2010
Sucheta Khanna at Sumeet Raghavans TV Bash in Mainland China, Andheri on 17th Feb 2008 (15).jpg
Sucheta Khanna at Sumeet Raghavans TV Bash in Mainland China, Andheri on 17th Feb 2008
Feb 18, 2008

100 files on 2 page(s)