Swara Bhaskar in Natasha J Label during her movie promotions (1)_572889c95b727.JPG
Swara Bhaskar in Natasha J Label during her movie promotions
May 03, 2016
Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (52)_5718645f7cc7f.JPG
Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (50)_57186458655bc.JPG
Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (48)_571864512f726.JPG
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (47)_5718644ab6b40.JPG
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (46)_571864446d5a0.JPG
Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar, Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (30)_5718643d73d0a.JPG
Swara Bhaskar, Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (47)_571864371daaf.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (35)_57186430413b9.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (33)_57186428cb686.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (32)_5718642217c5a.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (31)_57186419c944e.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (30)_571864101ec05.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (29)_5718640ab58b3.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016 (28)_571864043520e.JPG
Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016
Apr 21, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (23)_5713a92bbb502.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar, Ria snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (33)_5713a90114b9d.JPG
Swara Bhaskar, Ria snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar, Ria snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (32)_5713a8e54625e.JPG
Swara Bhaskar, Ria snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (39)_5713a8cb289e2.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (38)_5713a8b6c75e5.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (37)_5713a8ab04a5b.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (36)_5713a89764511.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (35)_5713a87da1fac.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (34)_5713a86ec31aa.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (33)_5713a854e69f2.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (32)_5713a8482c8b8.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (31)_5713a83d955b8.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (26)_5713a833cac9e.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (25)_5713a829edc35.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (24)_5713a81f0043a.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (22)_5713a81469ca4.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (21)_5713a80c77c13.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (20)_5713a803cacee.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (19)_5713a7f939380.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (18)_5713a7ef21924.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (17)_5713a7e602e3a.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (16)_5713a7db43306.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (15)_5713a7d214ea3.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (14)_5713a7c7b1adb.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (13)_5713a7b79d2bc.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016 (1)_5713a7a99a999.JPG
Swara Bhaskar snapped at the promotion of Nil Battey Sannata on 16th April 2016
Apr 17, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (10)_5712169c1c2f0.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (17)_5712167f857a7.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (15)_5712167eef949.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (14)_5712167e58c87.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (13)_5712167d99dcc.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (12)_5712167ce6acd.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (11)_5712167c48363.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016 (9)_5712167b7ab26.JPG
Swara Bhaskar at Radio Mirchi for the promotion of Nil Battey Sannata in Mumbai on 15th April 2016
Apr 16, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (56)_570ccc6e87fbf.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (77)_570ccc1f25b81.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (76)_570ccc1e5b5e9.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (75)_570ccc1cb13fc.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (74)_570ccc1b9fc93.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (73)_570ccc1a4200f.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (72)_570ccc18dfac5.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (71)_570ccc17becfc.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (70)_570ccc16bc500.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (68)_570ccc1464ae1.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (67)_570ccc11b73ae.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (61)_570ccc0f6b159.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (60)_570ccc0e6c700.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (59)_570ccc0d4d4b9.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (58)_570ccc0c6708b.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (57)_570ccc0b73fe9.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (55)_570ccc0a80e22.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (54)_570ccc0984339.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (53)_570ccc08853d8.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (52)_570ccc0747a48.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (51)_570ccc0633513.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (50)_570ccc0520d9b.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (49)_570ccc03ca06a.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (48)_570ccc0304e3a.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (47)_570ccc01f3ca0.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (46)_570ccc0116379.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (45)_570ccc005cb05.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (44)_570ccbff82807.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (43)_570ccbfeafe3c.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (42)_570ccbfd85298.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (41)_570ccbfca7951.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (40)_570ccbfbd853e.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016 (39)_570ccbfaf139d.JPG
Swara Bhaskar at the photo shoot for film Nil Battey Sannata on 11th April 2016
Apr 12, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (25)_570a3cc8b9f36.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (45)_570a3cb31d66d.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (44)_570a3cb1ed5c7.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (43)_570a3cb0e2cc9.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (42)_570a3cafcadac.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (41)_570a3cae91e6e.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (40)_570a3cad8429c.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (39)_570a3cac67f4c.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (38)_570a3cab448d7.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (37)_570a3caa02038.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (36)_570a3ca90b887.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (35)_570a3ca80aacc.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (34)_570a3ca71acf5.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016 (33)_570a3ca2eba4e.JPG
Swara Bhaskar celebrates her bday at the promotion of Nil Battey Sannata on 9th April 2016
Apr 10, 2016

1439 files on 15 page(s)