Tabu - Bollywood Photos
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014 (182)_542be62685966.JPG
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014
Oct 01, 2014
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014 (181)_542be6256dc73.JPG
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014
Oct 01, 2014
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014 (37)_542be62466dd5.JPG
Tabu at Haider screening in Sunny Super Sound on 30th Sept 2014
Oct 01, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (577)_54085eb1c4576.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (320)_54085eb0b5cfe.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (319)_54085eaf38b47.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (318)_54085eadde264.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (317)_54085eac9a9e8.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (316)_54085eab6fa1d.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (315)_54085eaa422ee.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (314)_54085ea8ba29c.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (313)_54085ea78c5d2.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (312)_54085ea659f30.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (311)_54085ea525476.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (310)_54085ea3e1ae7.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (309)_54085ea2a22af.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (308)_54085e9f9a922.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (307)_54085e9e5f205.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (306)_54085e9d285ba.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (305)_54085e9bef172.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (304)_54085e9abde93.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (303)_54085e99979b2.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (302)_54085e98311f6.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (301)_54085e96f2c96.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (300)_54085e95cb126.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (299)_54085e949220c.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014 (298)_54085e930f44b.JPG
Tabu at Finding Fanny screening hosted by Deepika & Arjun Kapoor in Mumbai on 3rd Sept 2014
Sep 04, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (45)_53faf91f54508.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (44)_53faf91d69f38.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (43)_53faf91b7b023.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (42)_53faf91a3d18a.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (41)_53faf918a7f56.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (40)_53faf9174e9da.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (39)_53faf915c1b3f.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (38)_53faf91465bed.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (37)_53faf91298711.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (36)_53faf911703aa.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (35)_53faf90fc38b5.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (34)_53faf90e23ca7.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (33)_53faf90cea01d.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (32)_53faf90b4adde.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (31)_53faf9097d402.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (30)_53faf9079ec88.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (29)_53faf905ae8a1.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (28)_53faf9039ad43.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (27)_53faf9017d0c6.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (26)_53faf8ff79629.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (25)_53faf8fd51971.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014 (24)_53faf8fb46d2a.JPG
Tabu at Priyadarshini Rao at LFW 2014 Day 6 on 24th Aug 2014
Aug 25, 2014
Tabu at Ek Villain success bash in Mumbai on 15th July 2014 (119)_53c80075776bb.JPG
Tabu at Ek Villain success bash in Mumbai on 15th July 2014
Jul 17, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (38)_53bbd55be6526.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (54)_53bbd54d173b6.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (53)_53bbd54c91123.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (52)_53bbd54c16f40.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (51)_53bbd54b90d1a.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (37)_53bbd54b1ad6f.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (36)_53bbd54a93dc9.JPG
Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Shraddha Kapoor, Shahid Kapoor, Tabu, Kay Kay Menon, Vishal Bharadwaj, Siddharth Roy Kapur at the promotion of Haider on 8th July 2014 (24)_53bbd54a1bb84.JPG
Shraddha Kapoor, Shahid Kapoor, Tabu, Kay Kay Menon, Vishal Bharadwaj, Siddharth Roy Kapur at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Shraddha Kapoor, Shahid Kapoor, Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014 (54)_53bbd549868f1.JPG
Shraddha Kapoor, Shahid Kapoor, Tabu at the promotion of Haider on 8th July 2014
Jul 08, 2014
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014 (175)_53b75f0d40a6b.JPG
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014
Jul 05, 2014
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014 (105)_53b75f0cb64fd.JPG
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014
Jul 05, 2014
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014 (104)_53b75f0c21f26.JPG
Tabu at Lekar Hum Deewana Dil Premiere in PVR on 4th July 2014
Jul 05, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(70)_53ad1a6e6ef75.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(75)_53ad1a6227526.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(74)_53ad1a6179b8a.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(73)_53ad1a60cf915.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(72)_53ad1a603a501.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(71)_53ad1a5f81f98.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(69)_53ad1a5ed1b9a.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(68)_53ad1a5e22b2d.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(67)_53ad1a5d6625d.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(66)_53ad1a5cb482f.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014(65)_53ad1a5c053ac.JPG
Tabu at Ek Villain special screening in Lightbox on 24th June 2014
Jun 27, 2014
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014 (90)_53a3f973454d6.JPG
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014
Jun 20, 2014
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014 (89)_53a3f972c02d1.JPG
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014
Jun 20, 2014
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014 (88)_53a3f97237570.JPG
Tabu at Humshakals screening in Lightbox, Mumbai on 19th June 2014
Jun 20, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (34)_538442e6a3d28.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (33)_538442e628c23.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (32)_538442e5a1d8a.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (31)_538442e525dc2.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (30)_538442e48e786.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (29)_538442e40cb93.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (28)_538442e37da35.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (27)_538442e301e49.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (26)_538442e275eb7.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (25)_538442e1eaa56.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (24)_538442e16c9cf.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (23)_538442e0e0d1b.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (22)_538442e05f11a.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (21)_538442dfd622a.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (20)_538442df568c6.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (19)_538442deb864f.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014 (18)_538442de2a012.JPG
Tabu at Filmistan screening in Lightbox, Mumbai on 26th May 2014
May 27, 2014
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014 (39)_5335b5aa4fddc.JPG
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014
Mar 28, 2014
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014 (38)_5335b5a9e4f27.JPG
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014
Mar 28, 2014
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014 (37)_5335b5a9683d7.JPG
Tabu at Dishkiyaoon Special Screening in Globus, Mumbai on 27th March 2014
Mar 28, 2014

1489 files on 16 page(s)