Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016 (233)_58450fd638682.JPG
Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016
Dec 05, 2016
Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016 (231)_58450fd591a42.JPG
Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016
Dec 05, 2016
Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016 (229)_58450fd4c4903.JPG
Hrithik Roshan, Yami Gautam at GQ fashion nights on 3rd Dec 2016
Dec 05, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (85)_5824798300054.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (84)_582479820cf22.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (83)_58247980e9ed9.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (82)_5824797fdd2a7.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (81)_5824797ec5c4d.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (80)_5824797d70893.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (79)_5824797bc8c3c.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (78)_5824797a5d62c.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (77)_582479792d8ec.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (76)_58247977e4e59.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016 (75)_5824797671a38.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 9th Nov 2016
Nov 10, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (42)_58208e0a20198.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (41)_58208e098be7d.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (40)_58208e09061a8.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (39)_58208e086fcd7.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (38)_58208e07da312.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016 (37)_58208e07466c8.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 6th Nov 2016
Nov 07, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (22)_58105d4a929d9.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (21)_58105d49a4dc6.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (20)_58105d4899add.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (19)_58105d4798b0b.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (18)_58105d468ad3b.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (17)_58105d457a5b2.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016 (16)_58105d44312aa.JPG
Yami Gautam snapped at airport on 25th Oct 2016
Oct 26, 2016
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016 (65)_57d64da194b03.JPG
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016
Sep 12, 2016
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016 (64)_57d64da0b4c23.JPG
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016
Sep 12, 2016
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016 (63)_57d64d9fd0276.JPG
Yami Gautam at Pink film screening in yashraj on 11th Sept 2016
Sep 12, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (53)_57ca7c3e398be.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (62)_57ca7b584a235.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (61)_57ca7b56c924f.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (60)_57ca7b5556e57.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (59)_57ca7b5244fc1.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (58)_57ca7b507c1bc.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (57)_57ca7b4dbae18.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (56)_57ca7b4c131d3.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (55)_57ca7b4a50416.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (54)_57ca7b488983e.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (52)_57ca7b46db9d2.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (51)_57ca7b451866f.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (50)_57ca7b42ae37b.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (49)_57ca7b3f7ab2d.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (48)_57ca7b3dea4b8.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (47)_57ca7b3c30c8a.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (46)_57ca7b3a9cc9c.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (45)_57ca7b389bfdc.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (44)_57ca7b3711a72.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (43)_57ca7b356c484.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (42)_57ca7b33deead.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (41)_57ca7b3259926.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (40)_57ca7b30d9656.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (39)_57ca7b2fd19db.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (38)_57ca7b2e54f15.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (37)_57ca7b2cc7e21.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (36)_57ca7b2b40368.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (35)_57ca7b29b60ee.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (34)_57ca7b274cc6e.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (33)_57ca7b25bdbe3.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (32)_57ca7b244188f.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (31)_57ca7b22a925e.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (30)_57ca7b212be89.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (29)_57ca7b1fa5f47.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (28)_57ca7b1e29ba8.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (27)_57ca7b1ca1967.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (26)_57ca7b1acebdc.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (25)_57ca7b18d7cb0.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (24)_57ca7b1790537.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (23)_57ca7b162db71.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (22)_57ca7b1481dcf.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (21)_57ca7b12e95b9.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (20)_57ca7b11952d6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (19)_57ca7b1053a62.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (18)_57ca7b0f0210c.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (17)_57ca7b0d903a6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (16)_57ca7b0b7bef9.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (15)_57ca7b0a316c9.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (14)_57ca7b08be836.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (13)_57ca7b075b0c6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (12)_57ca7b05f0d83.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (11)_57ca7b046fc4b.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (10)_57ca7b02c6b9c.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (9)_57ca7b01330a6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (8)_57ca7aff49cd7.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (7)_57ca7afdf1c74.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (6)_57ca7afc9a0ea.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (5)_57ca7afb43201.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (4)_57ca7af9db7d6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (3)_57ca7af87bd44.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016 (2)_57ca7af6662b6.JPG
Yami Gautam at Aldo launch in Mumbai on 2nd Sept 2016
Sep 03, 2016
Yami gautam with mother at Dishoom screening in yashraj, Mumbai on 28th July 2016_579afeaddd2b3.jpg
Yami gautam with mother at Dishoom screening in yashraj, Mumbai on 28th July 2016
Jul 29, 2016
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016 (29)_57922f243ee44.JPG
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016
Jul 22, 2016
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016 (39)_57922f14d3ea3.JPG
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016
Jul 22, 2016
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016 (38)_57922f13c8b87.JPG
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016
Jul 22, 2016
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016 (37)_57922f130a18a.JPG
Yami Gautam walks the ramp for Rimple and Harpreet Narula at the FDCI India Couture Week 2016 on 22 July 2016
Jul 22, 2016

1840 files on 20 page(s)