Karisma Kapoor, Soha Ali Khan, Kunal Khemu, Sharmila Tagore, Ibrahim Ali Khan, Sara Ali Khan at Saif Ali Khan‘s bday Bash in Mumbai on 15th Aug 2016.

Saif Ali Khan

at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali Khanat Saif Ali Khanat Saif Ali Khanat Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali Khan

Sara Ali Khan

Sara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali KhanSara Ali Khan at Saif Ali Khan

Ibrahim Khan

Ibrahim Ali Khan at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali KhanIbrahim Ali Khan at Saif Ali Khan

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor at Saif Ali KhanKarisma Kapoor at Saif Ali KhanKarisma Kapoor at Saif Ali Khan

Soha Ali Khan

Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali KhanSoha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali KhanSoha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali Khan

Sharmila Tagore

Sharmila Tagore at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali KhanSharmila Tagore at Saif Ali Khan

Kunal Khemu

Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali KhanSoha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali KhanSoha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali KhanSoha Ali Khan, Kunal Khemu at Saif Ali Khan

LEAVE A REPLY