Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan , Nita Ambani, Vidhu Vinod Chopra, Anu Malik, Sachin Tendulkar, Anjali Tendulkar at Ambani’s Mumbai indians bash in Kemps Corner on 25th May 2015 .

Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan  at AmbaniAishwarya Rai Bachchan at AmbaniAishwarya Rai Bachchan at AmbaniAishwarya Rai Bachchan at Ambani

Abhishek Bachchan

Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan  at Ambani

Anu Malik

Anu Malik at AmbaniAnu Malik at Ambani

Party Events

at Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambaniat Ambani

Nita Ambani

Nita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at AmbaniNita Ambani at Ambani

Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar, Anjali Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar, Anjali Tendulkar at AmbaniSachin Tendulkar, Anjali Tendulkar at Ambani

Vidhu Vinod Chopra

Vidhu Vinod Chopra at AmbaniVidhu Vinod Chopra at AmbaniVidhu Vinod Chopra at AmbaniVidhu Vinod Chopra at Ambani

LEAVE A REPLY