Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur, Farhan Akhtar, Anil Kapoor, Rani Mukherji, Vaibhavi Merchant at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015.

Anil Kapoor

Anil Kapoor at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Anil Kapoor at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Anil Kapoor at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

Farhan Akhtar

Farhan Akhtar at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Farhan Akhtar at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Farhan Akhtar at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Farhan Akhtar at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Farhan Akhtar at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

Rajkumar Hirani

Rajkumar Hirani at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Rajkumar Hirani at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

Siddharth Roy Kapur

Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

Rani Mukherjee

Rani Mukherji, Vaibhavi Merchant at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015Rani Mukherji, Vaibhavi Merchant at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

Karan Johar

Rajkumar Hirani, Karan Johar, Siddharth Roy Kapur at aamir khan party in Mumbai on 7th May 2015

LEAVE A REPLY