Janhvi Kapoor, Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio

Janhvi Kapoor, Ishaan Khattar, Divya Kumar, Jackie Bhagnani, Karan Johar, Kiara Advani, Mira Rajput, Neha Dhupia, Angad Bedi, Nikhil Advani, Rakesh Omprakash Mehra, Ramesh Taurani, Shahid Kapoor, Shashank Khaitan, Siddharth Roy Kapur, Sonakshi Sinha, Varun Dhawan, Vicky Kaushal at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019.

Party Events

at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Divya Kumar

Divya Kumar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Divya Kumar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Divya Kumar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Divya Kumar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Divya Kumar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Ishaan Khattar

Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ishaan Khattar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Jackie Bhagnani

Jackky Bhagnani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Jackky Bhagnani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Jackky Bhagnani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Jhanvi Kapoor

Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Janhvi Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Karan Johar

Karan Johar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Karan Johar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Karan Johar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Karan Johar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Karan Johar at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Kiara Advani

Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Kiara Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Mira Rajput

Mira Rajput at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Mira Rajput at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Mira Rajput at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Neha Dhupia

Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Angad Bedi

Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Neha Dhupia, Angad Bedi at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Nikhil Advani

Nikkhil Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Nikkhil Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Nikkhil Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Nikkhil Advani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Rakesh Omprakash Mehra

Rakesh Mehra at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Rakesh Mehra at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Rakesh Mehra at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Ramesh Taurani

Ramesh Taurani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ramesh Taurani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ramesh Taurani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Ramesh Taurani at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shahid Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shahid Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shahid Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Shashank Khaitan

Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Shashank Khaitan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Siddharth Roy Kapur

Siddharth Roy Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Siddharth Roy Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Siddharth Roy Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Siddharth Roy Kapoor at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Sonakshi Sinha at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Varun Dhawan

Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Varun Dhawan at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

Vicky Kaushal

Vicky Kaushal at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Vicky Kaushal at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019Vicky Kaushal at Kabir Singh screening in Yashraj studio, andheri on 20th June 2019

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.