Javed Akhtar, Shabana Azmi, Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee, Divya Dutta, Tisca Chopra, Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015.

Adnan Sami

Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Adnan Sami at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Party Events

at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Divya Dutta

Divya Dutta at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Divya Dutta at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Divya Dutta at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Javed Akhtar

Javed Akhtar at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar, Tisca Chopra at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar, Tisca Chopra at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Tisca Chopra

Tisca Chopra at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Tisca Chopra at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Javed Akhtar, Tisca Chopra at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Shabana Azmi

Shabana Azmi at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Shabana Azmi at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Satish Kaushik

Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

Tanishta Chatterjee

Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015Satish Kaushik, Tannishtha Chatterjee at lightbox for Dil Dhadakne Do Screening in Mumbai on 4th June 2015

LEAVE A REPLY