Malaika, Karisma, Amrita, Janhvi, Parineeti at Punit Malhotra’s Party

Malaika Arora, Karisma Kapoor, Amrita Arora,Aayush Sharma, Ananya Pandey, Anushka Ranjan, Badshah, Chunkey Pandey, Diana Penty, Farah Khan, Imran Khan, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor, Parineeti Chopra, Karan Johar, Karishma Kapoor, Mohit Raina, Nushrat BharuchaPooja Hegde, Punit Malhotra, Raveena Tandon, Sanjay Kapoor, Seema Khan, Shashank Khaitan, Shekhar Ravjiani, Sonakshi Sinha, Tiger Shroff, Vaani Kapoor at Punit Malhotra’s Party in Bandra on 20th Jan 2019 .

Party Events

at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Aayush Sharma

Aayush Sharma at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Aayush Sharma at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Aayush Sharma at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Aayush Sharma at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Amrita Arora

Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Ananya Pandey

Ananya Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Ananya Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Ananya Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Ananya Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Anushka Ranjan

Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Anushka Ranjan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Badshah

Badshah at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Badshah at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Badshah at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Badshah at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Chunkey Pandey

Chunky Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Chunky Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Chunky Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Chunky Pandey at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Diana Penty

Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Farah Khan

Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Farah Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Imran Khan

Imran Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Imran Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Imran Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Jhanvi Kapoor

Janhvi Kapoor, Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Khushi Kapoor

Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Parineeti Chopra

Janhvi Kapoor, Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Janhvi Kapoor, Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Parineeti Chopra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Karan Johar

Karan Johar at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karan Johar at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karan Johar at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karan Johar at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karan Johar at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karisma Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karisma Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Karisma Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora, Karisma Kapoor, Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora, Karisma Kapoor, Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Malaika Arora Khan

Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora, Karisma Kapoor, Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Malaika Arora, Karisma Kapoor, Amrita Arora at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Mohit Raina

Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Mohit Raina at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Nushrat Bharucha

Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Nushrat Barucha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Pooja Hegde

Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Pooja Hegde at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Punit Malhotra

Punit Malhotra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Punit Malhotra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Punit Malhotra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Punit Malhotra at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Raveena Tandon

Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Raveena Tandon at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sanjay Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Seema Khan

Seema Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Seema Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Seema Khan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Shashank Khaitan

Shashank Khaitan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Shashank Khaitan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Shashank Khaitan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Shashank Khaitan at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Shekhar Ravjiani

Shekhar Ravjiani at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Shekhar Ravjiani at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Shekhar Ravjiani at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Sonakshi Sinha at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Tiger Shroff

Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Tiger Shroff at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

Vaani Kapoor

Vaani Kapoor, Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor, Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor, Diana Penty at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019Vaani Kapoor at Punit Malhotra's Party in Bandra on 20th Jan 2019

LEAVE A REPLY