Ameesha Patel, Abhishek Bachchan, Ayushman Khurana, Virat Kohli, Vidyut Jamwal, Hema Malini, Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015.

Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015Abhishek Bachchan snapped at airport on 22nd Nov 2015

Ameesha Patel

Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015Ameesha Patel snapped at airport on 22nd Nov 2015

Ayushmann Khurrana

Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015Ayushman Khurana snapped at airport on 22nd Nov 2015

Hema Malini

Hema Malini snapped at airport on 22nd Nov 2015Hema Malini snapped at airport on 22nd Nov 2015Hema Malini snapped at airport on 22nd Nov 2015

Ranveer Singh

Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015Ranveer Singh snapped at airport on 22nd Nov 2015

Vidyut Jamwal

Vidyut Jamwal snapped at airport on 22nd Nov 2015Vidyut Jamwal snapped at airport on 22nd Nov 2015Vidyut Jamwal snapped at airport on 22nd Nov 2015

Virat Kohli

Virat Kohli snapped at airport on 22nd Nov 2015Virat Kohli snapped at airport on 22nd Nov 2015Virat Kohli snapped at airport on 22nd Nov 2015

LEAVE A REPLY