Sachin Tendulkar, Sonu Nigam, Vikas Bahl, Virat Kohli, Harbhajan Singh, Neil Mukesh, DJ Aqeel snapped at airport on 4th Jan 2016 .

Aqeel

DJ Aqeel snapped at airport on 4th Jan 2016DJ Aqeel snapped at airport on 4th Jan 2016DJ Aqeel snapped at airport on 4th Jan 2016

Harbhajan Singh

Harbhajan Singh snapped at airport on 4th Jan 2016Harbhajan Singh snapped at airport on 4th Jan 2016Harbhajan Singh snapped at airport on 4th Jan 2016

Neil Mukesh

Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016Neil Mukesh snapped at airport on 4th Jan 2016

Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar snapped at airport on 4th Jan 2016Sachin Tendulkar snapped at airport on 4th Jan 2016Sachin Tendulkar snapped at airport on 4th Jan 2016Sachin Tendulkar snapped at airport on 4th Jan 2016Sachin Tendulkar snapped at airport on 4th Jan 2016

Sonu Nigam

Sonu Nigam snapped at airport on 4th Jan 2016Sonu Nigam snapped at airport on 4th Jan 2016Sonu Nigam snapped at airport on 4th Jan 2016Sonu Nigam snapped at airport on 4th Jan 2016Sonu Nigam snapped at airport on 4th Jan 2016

Vikas Bahl

Vikas Bahl snapped at airport on 4th Jan 2016Vikas Bahl snapped at airport on 4th Jan 2016Vikas Bahl snapped at airport on 4th Jan 2016Vikas Bahl snapped at airport on 4th Jan 2016

Virat Kohli

Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016Virat Kohli snapped at airport on 4th Jan 2016

LEAVE A REPLY