Shweta Pandit at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (67).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (87).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (13).JPGNisha Kothari at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (64).JPGPayal Rohatgi at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (36).JPGNisha Kothari at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (70).JPG

Salman Khan, Nisha Kothari, Rajkumar Hirani, Subhash Ghai, Ashutosh Kaushik, Rubina Dilaik, Ashutosh Rana, Bhupinder Singh, Shweta Pandit, Navin Prabhakar, Payal Rohatgi, Rajeshwari Sachdev, Varun Badola, Bali Brahmabhat, Sushant Singh at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012.

Nisha Kothari at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (74).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (16).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (17).JPGNisha Kothari at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (64).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (13).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (81).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (82).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (83).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (84).JPG

Salman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (85).JPGSalman Khan at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (86).JPGShweta Pandit at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (68).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (15).JPGRubina Dilaik at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (14).JPGPayal Rohatgi at IBN 7 Super Idols in Taj Land_s End on 20th March 2012 (39).JPG

LEAVE A REPLY