Amitabh Bachchan, Shraddha Kapoor, Sunny Leone, Alvira Khan, Arpita Khan, Karan Johar, Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016.

Alvira Khan

Arpita Khan, Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016Arpita Khan, Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016Amitabh Bachchan snapped at airport on 29th May 2016

Arpita Khan

Arpita Khan, Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016Arpita Khan, Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016Arpita Khan, Alvira Khan snapped at airport on 29th May 2016

Jackie Shroff

Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016Jackie Shroff snapped at airport on 29th May 2016

Karan Johar

Karan Johar snapped at airport on 29th May 2016Karan Johar snapped at airport on 29th May 2016Karan Johar snapped at airport on 29th May 2016Karan Johar snapped at airport on 29th May 2016

Shraddha Kapoor

Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 29th May 2016

Sunny Leone

Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016Sunny Leone snapped at airport on 29th May 2016

LEAVE A REPLY