Sohail, Arbaaz, Sunil Shetty, Mukesh Chhabra at the Launch of B lounge

Sohail Khan, Ameet M. Gaurr, Arbaaz Khan, Arjun Rampal, Anjana Sukhani, Bhagyashree, Brinda Parekh, Nisha Jamwal, Sanjay Dutt, Sharad Kelkar, Sara Ali Khan, Siddhanth Kapoor, Shenaz Treasury, Sikander Kher, Sunil Shetty, Mukesh Chhabra, Vahbbiz Dorabjee at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018 .

Ameet Gaur

Ameet M. Gaurr at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Ameet M. Gaurr at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Anjana Sukhani

Anjana Sukhani at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Anjana Sukhani at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Arbaaz Khan

Arbaaz Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Arbaaz Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Arjun Rampal

Arjun Rampal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Arjun Rampal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Arjun Rampal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Launch Events

at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Bhagyashree

Bhagyashree at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Bhagyashree at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Bhagyashree at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Brinda Parekh

Brinda Parekh at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Brinda Parekh at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Brinda Parekh at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Hussain Kuwajerwala

Hussain Kuwajerwala at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Hussain Kuwajerwala at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Madhu Chopra

Madhu Chopra at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Madhu Chopra at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Nisha Jamwal

Nisha Jamwal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Nisha Jamwal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Nisha Jamwal at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sanjay Dutt

Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sanjay Dutt at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sara Ali Khan

Sara Ali Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sharad Kelkar

Sharad Kelkar at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sharad Kelkar at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Shenaz Treasurywala

Shenaz Treasury at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Shenaz Treasury at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Siddhant Kapoor

Siddhanth Kapoor at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Siddhanth Kapoor at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Siddhanth Kapoor at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sikander Kher

Sikander Kher at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sikander Kher at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sohail Khan

Sohail Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sohail Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sohail Khan at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Sunil Shetty

Sunil Shetty at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sunil Shetty at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sunil Shetty at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sunil Shetty at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sunil Shetty, Mukesh Chhabra at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Mukesh Chhabra

Sunil Shetty, Mukesh Chhabra at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Sunil Shetty, Mukesh Chhabra at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

Vahbiz Dorabjee

Vahbbiz Dorabjee at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018Vahbbiz Dorabjee at the Launch of B lounge in juhu on 8th March 2018

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.