Richa Chadda, Shweta Tripathi, Vicky Kaushal, Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwane, Mini Mathur, Kabir Khan, Parineeti Chopra, Sanjay Mishra, Divya Dutta, Sonam kapoor, Yami Gautam, Zoa Morani, Sudhir Mishra, Ragini Khanna, Vikas bahl, Nikhil Dwivedi, Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Vivaan Shah, Masaba, Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015 .

Anurag Kashyap

Anurag Kashyap, Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Anurag Kashyap, Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Anurag Kashyap, Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Party Events

at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Divya Dutta

Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Divya Dutta, Sanjay Mishra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Kunal Kapoor

Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Kunal Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Masaba

Masaba at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Masaba at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Masaba at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Mini Mathur

Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Kabir Khan

Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Mini Mathur, Kabir Khan at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Ratna Pathak Shah

Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Vivaan Shah at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Nasiruddin Shah

Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Vivaan Shah at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Vivaan Shah at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Vivaan Shah

Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Vivaan Shah at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Nasiruddin Shah, Vivaan Shah at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Nikhil Dwivedi

Nikhil Dwivedi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Nikhil Dwivedi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Nikhil Dwivedi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Parineeti Chopra

Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Parineeti Chopra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Ragini Khanna

Ragini Khanna at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Ragini Khanna at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Ragini Khanna at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Ragini Khanna at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Ragini Khanna at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Richa Chadda

Anurag Kashyap, Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Richa Chadda at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Sanjay Mishra

Divya Dutta, Sanjay Mishra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sanjay Mishra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sanjay Mishra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sanjay Mishra at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sanjay Mishra, Divya Dutta at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Shweta Tripathi

Shweta Tripathi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Shweta Tripathi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Shweta Tripathi at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Shweta Tripathi, Vicky Kaushal at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Vicky Kaushal

Shweta Tripathi, Vicky Kaushal at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Shweta Tripathi, Vicky Kaushal at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Vicky Kaushal at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Vicky Kaushal at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Vikas Bahl

Vikas Bahl at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Vikas Bahl at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Sonam Kapoor

Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Sonam Kapoor at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Vikramaditya Motwane

Vikramaditya Motwane at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Vikramaditya Motwane at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Vikramaditya Motwane at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Yami Gautam

Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Yami Gautam at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

Zoa Morani

Zoa Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Zora Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Zora Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Zora Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Zora Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015Zora Morani at Masaan screening in Lightbox on 22nd July 2015

LEAVE A REPLY