Waheeda Rehman, Asha Parekh, Salim Khan, Helen, Prem Chopra, Mukesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015 .

Asha Parekh

Asha Parekh at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Asha Parekh at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Asha Parekh at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Waheeda Rehman, Asha Parekh at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

Helen

Helen at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Helen at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Helen at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

Mukesh Bhat

Mukesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Mukesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Mukesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

Prem Chopra

Prem Chopra at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Prem Chopra at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Prem Chopra at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Prem Chopra at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

Salim Khan

Salim Khan at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Salim Khan at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

Waheeda Rehman

Waheeda Rehman at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Waheeda Rehman at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015Waheeda Rehman, Asha Parekh at Hamari Adhuri Kahani screening in Lightbox on 12th June 2015

LEAVE A REPLY