Hrithik Roshan, Abhishekh Bachchan, Ranbir Kapoor, Yuvraj Singh, Sonu Sood, Dr. Aneel Murarka, Neha Banerjee, Anjali Pandey, DJ Sheizwood , Neha banerjee , Kapil Pathare, Sejal Mandavia, Umesh Pherwani, Dj Sheizwood, Myrra, Shweta Khanduri, Prashant Virender Sharma, Sonali Kulkarni, Ganesh Acharya, Raju Manwani, Basannt Rasiwasia, Gurpreet Kaur Chadha, Shomu Mitra, Vasant Bhandari, Aftab Shivdasani, Kapil Pathare, Baba Gurmeet RAm Rahim, Satish Shetty, Manju Bharti and Mukesh Bharti, Rahul Vaidya, Devendra Fadnavis (Chief Minister of Maharashtra), Sunil Pal, at the 3rd Bright Awards Night 37th Anniversary along with 1st birthday celebration of Yogesh Lakhani’s son Anugrah & Announcement of New Ventures. A social initiative campaign by Yogesh Lakhani ” Pledge for better India”.

Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Aftab Shivdasani

Aftab Shivdasani at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Anjali Pandey

Anjali Pandey at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Gurmeet Ram Rahim Singh

Baba Gurmeet Ram Rahim at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Ganesh Acharya

Ganesh Acharya at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Gurpreet Kaur Chadha

Gurpreet Kaur Chadha at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Hrithik Roshan

Hrithik Roshan at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Yogesh Lakhani with Hrithik Roshan at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Poonam Pandey

Poonam Pandey at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Rahul Vaidya

Rahul Vaidya at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Shweta Khanduri

Shweta Khanduri at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Sonali Kulkarni

Sonali Kulkarni at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Sonu Sood

Sonu Sood at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Sunil Pal

Sunil Pal at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Umesh Pherwani

Umesh Pherwani with Wife at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Yuvraj

Yuvraj Singh at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Yogesh Lakhani with Yuvraj Singh and Satish Shetty at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

Party Events

Vasant Bhandari at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Sejal Mandaviaat 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Raju Manwani at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Neha Banerjee at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Dr. Aneel Murarka at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Manju & Mukesh Bharti at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Myrra at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Prashant Virendra Sharma at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017DJ Sheizwood with Myrra at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017DJ Sheizwood at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Shomu Mitra with Friend at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017Basannt Rasiwasia at 3rd Bright Awards 2017 in Mumbai on 6th Feb 2017

LEAVE A REPLY