Amisha Patel, Zayed Khan at Shahid Aamir’s collection launch

Amisha Patel, Zayed Khan, Sanjay Khan, Zarine khan, Bikram Saluja, Farah Ali Khan, Sharon Prabhakar, Talat Aziz, Sadia Siddiqui, Iqbal Khan, Shahid Amir
at Shahid Aamir’s collection launch in Juhu, Mumbai on 29th Oct 2013.

Ameesha Patel

Amisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid AamirAmisha Patel at Shahid Aamir

Launch Events

at Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamirat Shahid Aamir

Bikram Saluja

Bikram Saluja at Shahid AamirBikram Saluja at Shahid AamirBikram Saluja at Shahid AamirBikram Saluja at Shahid Aamir

Farah Khan Ali

Farah Ali Khan at Shahid AamirFarah Ali Khan at Shahid AamirFarah Ali Khan at Shahid AamirFarah Ali Khan at Shahid Aamir

Iqbal Khan

Iqbal Khan at Shahid AamirIqbal Khan at Shahid AamirIqbal Khan at Shahid AamirIqbal Khan at Shahid AamirIqbal Khan at Shahid Aamir

Sadia Siddiqui

Sadia Siddiqui at Shahid AamirSadia Siddiqui at Shahid AamirSadia Siddiqui at Shahid AamirSadia Siddiqui at Shahid AamirSadia Siddiqui at Shahid Aamir

Sanjay Khan

Sanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid Aamir

Zarine Khan

Sanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirZarine Khan at Shahid AamirZarine Khan at Shahid AamirZarine Khan at Shahid AamirSanjay Khan, Zarine Khan at Shahid AamirZarine Khan at Shahid Aamir

Sharon Prabhakar

Sharon Prabhakar at Shahid AamirSharon Prabhakar at Shahid AamirSharon Prabhakar at Shahid Aamir

Talat Aziz

Talat Aziz at Shahid AamirTalat Aziz at Shahid AamirTalat Aziz at Shahid AamirTalat Aziz at Shahid Aamir

Zayed Khan

Amisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid AamirAmisha Patel, Zayed Khan at Shahid AamirZayed Khan at Shahid Aamir

LEAVE A REPLY