Asha Bhosle at the launch of book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar

Pravin Joshi, Meena Mangeshkar-Khadikar, Shivshahir Babasaheb Purandare, Sumitra Mahajan, Asha Bhosle and Usha Mangeshkar at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar on 29th Sept 2018.

Asha Bhosle

Asha Bhosle and Avinash Prabhavalkar of Hridayesh Arts at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarMeena Mangeshkar Khadikar, Asha Bhosle, Usha Mangeshkar and Vidya Vachispati at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarSumitra Mahajan and Asha Bhosle at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar 2Asha Bhosle at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarSumitra Mahajan, Asha Bhosle and Usha Mangeshkar at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarAnand Pejawar, Pravin Joshi, Meena Mangeshkar-Khadikar, Shivshahir Babasaheb Purandare, Asha Bhosle, Usha Mangeshkar, Vinod Tawde, Dr. Shankar Abhyankar, Avinash Prabhavalkar and Appa Parchure

Sonali Rathod

Hridaynath Mangeshkar, Sunali Rathod and Krishna Mangeshkar at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar

Roop Kumar Rathod

Roop Kumar Rathod with daughter Reewa at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar

Launch Events

Meena Mangeshkar Khadikar and Shivshahir Babasaheb Purandare at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarMeena Mangeshkar Khadikar at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-KhadikarMeena Mangeshkar Khadikar felicitated at the release of Mothi Tichi Savli, a book on Lata Mangeshkar, penned by Meena Mangeshkar-Khadikar

LEAVE A REPLY