Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah, Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Zoya Akhtar, Javed Akhtar, Ritesh Sidhwani, Bhushan Kumar, RJ Archana, Siddharth Mahadevan, Adhuna Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015.

Adhuna Akhtar

Adhuna Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Adhuna Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Adhuna Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Anil Kapoor

Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma,Rahul Bose,Farhan Akhtar, Shefali Shah,Farhan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Farhan Akhtar

Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Javed Akhtar

javed Akhtar, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar, Javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015javed Akhtar, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Bhushan Kumar

Bhushan Kumar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Bhushan Kumar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Ehsaan Noorani

Ehsaan Noorani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ehsaan Noorani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Ranveer Singh

Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh, Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh, Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh, Anushka Sharma, Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh, Anushka Sharma, Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma,Rahul Bose,Farhan Akhtar, Shefali Shah,Farhan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Rahul Bose

Rahul Bose at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Rahul Bose at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Rahul Bose at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Rahul Bose at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Rahul Bose at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Music Launch

at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Anushka Sharma

Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Loy Mendonsa at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanak Chopra, Ranveer Singh, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anil Kapoor, Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Rahul Bose, Farhan Akhtar, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra, Ranveer Singh, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ranveer Singh, Anushka Sharma, Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanak Chopra, Ranveer Singh, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanak Chopra, Ranveer Singh, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Loy Mendonsa at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Ritesh Sidhwani

Anushka Sharma, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Anushka Sharma, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

RJ Archana

RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015RJ Archana at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Siddharth Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Shankar Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar, Shankar Mahadevan, Farhan Akhtar, Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar, Shankar Mahadevan, Farhan Akhtar, Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Shefali Shah

Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Shefali Shah at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

Zoya Akhtar

javed Akhtar, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015javed Akhtar, Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar, Javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015Zoya Akhtar, Javed Akhtar at Dil Dhadakne Do music launch in Mumbai on 3rd May 2015

LEAVE A REPLY