Priyanka Chopra, Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar, Lauren Gottlieb, Loy Mendonsa, Anusha Dandekar, Anushka Sharma, Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan, Sana Khan, Vikas Bahl, Lisa Haydon, Lalit Pandit, Gulshan Grover, Anil kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015.

Anil Kapoor

Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anil Kapoor at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Anupam Kher

Anupam Kher at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anupam Kher at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Anusha Dandekar

Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anusha Dandekar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Anushka Sharma

Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Anushka Sharma at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Movie Premieres

at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Daboo Ratnani

Dabboo Ratnani at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Dabboo Ratnani at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Ehsaan Noorani

Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Gulshan Grover

Gulshan Grover at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Gulshan Grover at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Gulshan Grover at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Gulshan Grover at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Gulshan Grover at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Lalit Pandit

Lalit Pandit at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lalit Pandit at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Lauren Gottlieb

Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lauren Gottlieb at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Lisa Haydon

Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Lisa Haydon at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Loy Mendonsa

Loy Mendonsa at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Loy Mendonsa at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Loy Mendonsa at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Priyanka Chopra at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Shefali Shah

Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Farhan Akhtar

Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Ritesh Sidhwani

Zoya Akhtar, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Zoya Akhtar

Zoya Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Rahul Bose, Zoya Akhtar, Ehsaan Noorani, Shefali Shah, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Sana Khan

Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Sana Khan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Shankar Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Siddharth Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Shankar Mahadevan, Siddharth mahadevan at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

Vikas Bahl

Vikas Bahl at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015Vikas Bahl at Dil Dhadakne Do premiere at IIFA Awards on 6th June 2015

LEAVE A REPLY