Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016 (37)_575c49c3abcb3.JPG
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016
Jun 11, 2016
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016 (36)_575c49c32670a.JPG
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016
Jun 11, 2016
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016 (35)_575c49c2915ec.JPG
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016
Jun 11, 2016
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016 (34)_575c49c20c7f4.JPG
Rimi Sen at Viacom 18 bash on 10th June 2016
Jun 11, 2016
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016 (10)_575a86ad77bba.JPG
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016
Jun 10, 2016
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016 (9)_575a86ace021f.JPG
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016
Jun 10, 2016
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016 (8)_575a86ac47ad3.JPG
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016
Jun 10, 2016
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016 (7)_575a86abb4a7b.JPG
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016
Jun 10, 2016
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016 (6)_575a86ab2ef7d.JPG
Rimi Sen at Te3n screenig on 9th June 2016
Jun 10, 2016
Rimi Sen at Fashion Director Shakir Shaikh_s Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe_567e6fa7090a3.jpg
Rimi Sen at Fashion Director Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe
Dec 26, 2015
Rudra Rajparia, Rimi Sen, Shakir Shaikh, Zulfi Syed & Gaurav Shetty at Fashion Director Shakir Shaikh_s Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe_567e6f75df5f2.JPG
Rudra Rajparia, Rimi Sen, Shakir Shaikh, Zulfi Syed & Gaurav Shetty at Fashion Director Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe
Dec 26, 2015
Rimi Sen with Fashion Director Shakir Shaikh_s Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe_567e6f7352ca3.jpg
Rimi Sen with Fashion Director Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe
Dec 26, 2015
Rimi Sen & other invited friends with Fashion Director Shakir Shaikh_s Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe_567e6f702fe11.jpg
Rimi Sen & other invited friends with Fashion Director Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Cafe
Dec 26, 2015
Rimi Sen at Bappi Lahri_s Saraswati Pooja in Juhu, Mumbai on 15th Feb 2013 (12).JPG
Rimi Sen at Bappi Lahri's Saraswati Pooja in Juhu, Mumbai on 15th Feb 2013
Feb 16, 2013
Rimi Sen at Bappi Lahri_s Saraswati Pooja in Juhu, Mumbai on 15th Feb 2013 (11).JPG
Rimi Sen at Bappi Lahri's Saraswati Pooja in Juhu, Mumbai on 15th Feb 2013
Feb 16, 2013
Anita Dongre & Rimi Sen at Kolkatta Fashion Week show on 9th Sep 2009.JPG
Anita Dongre & Rimi Sen at Kolkatta Fashion Week show on 9th Sep 2009
Sep 17, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (58).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (6).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (5).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (4).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (3).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009 (2).JPG
Rimi Sen at Sankat City premiere in PVR on 8th July 2009
Jul 09, 2009
Rimi Sen, Chunky Pandey at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (4).JPG
Rimi Sen, Chunky Pandey at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen, Chunky Pandey at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (3).JPG
Rimi Sen, Chunky Pandey at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (49).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (29).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (26).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (25).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (24).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (23).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (22).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (21).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (20).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (19).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (18).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (17).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (16).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (15).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (14).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (13).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (12).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (11).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (10).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (9).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (8).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (7).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (6).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (5).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (4).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (3).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (2).JPG
Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rahul Dev, Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (2).JPG
Rahul Dev, Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Chunky Pandey, Rahul Dev, Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009 (46).JPG
Chunky Pandey, Rahul Dev, Rimi Sen at Sankat City press meet in Andheri on 3rd July 2009
Jul 04, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (23).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (22).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (21).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (20).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (19).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (18).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (17).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (16).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (15).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (14).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (13).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (12).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (11).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (10).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (9).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (8).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (7).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (6).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (5).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (4).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (3).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (2).JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009.JPG
Rimi Sen at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (46).JPG
at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Anupam Kher, Rimi Sen, Yashpal Sharma, Rahul Dev, Ranjit Barot at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (3).JPG
Anupam Kher, Rimi Sen, Yashpal Sharma, Rahul Dev, Ranjit Barot at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Anupam Kher, Rimi Sen, Rahul Dev at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009 (2).JPG
Anupam Kher, Rimi Sen, Rahul Dev at Sankat City film music launch in Cinemax on 24th June 2009
Jun 25, 2009
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (20).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (19).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (18).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (17).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (12).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (8).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (7).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (16).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (15).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (14).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (13).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (11).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (10).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (9).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (6).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (5).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008 (3).JPG
Rimmi Sen at the Location of HORN OK PLEASE in Filmistan on May 24th 2008
May 24, 2008

177 files on 2 page(s)