Shamita Shetty at Shilpa Shetty_s Diwali party at juhu on 4th Nov 2018 (10)_5be0149cae1a4.JPG
Shamita Shetty at Shilpa Shetty's Diwali party at juhu on 4th Nov 2018
Nov 05, 2018
Shamita Shetty at Shilpa Shetty_s Diwali party at juhu on 4th Nov 2018 (9)_5be0149acd178.JPG
Shamita Shetty at Shilpa Shetty's Diwali party at juhu on 4th Nov 2018
Nov 05, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (134)_5bd01adaebcfb.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (133)_5bd01ad7e19c3.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (132)_5bd01ad371079.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (131)_5bd01ad083049.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (130)_5bd01ace04180.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (129)_5bd01acc9e74e.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (128)_5bd01acacf7b3.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (127)_5bd01ac967929.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (126)_5bd01ac819543.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (125)_5bd01ac6bc03f.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (124)_5bd01ac5628b2.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (123)_5bd01ac2a56f0.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (122)_5bd01ac1568a4.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (121)_5bd01ac00c092.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (120)_5bd01abeaad98.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (119)_5bd01abd6e687.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (118)_5bd01abc38b62.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (117)_5bd01abadc796.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (5)_5bd01ab9ac45f.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (4)_5bd01ab86b0dd.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (3)_5bd01ab72e54f.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (2)_5bd01ab5da016.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018 (1)_5bd01ab483ec8.JPG
Shamita Shetty at the launch of Poker Raj website in Filmalaya Studio, Andheri on 23rd Oct 2018
Oct 24, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (23)_5b8cf7639f07f.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (22)_5b8cf761cdffd.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (21)_5b8cf75f874ab.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (20)_5b8cf75cb7d09.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (19)_5b8cf75b1f0f7.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty  Spotted At Versova on 1st Sept 2018 (18)_5b8cf7598348d.JPG
Shamita Shetty Spotted At Versova on 1st Sept 2018
Sep 03, 2018
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018 (5)_5b46df0a1ce07.JPG
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018
Jul 12, 2018
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018 (4)_5b46df0856eeb.JPG
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018
Jul 12, 2018
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018 (3)_5b46df06a6aaa.JPG
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018
Jul 12, 2018
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018 (2)_5b46df0519e66.JPG
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018
Jul 12, 2018
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018 (1)_5b46df0359347.JPG
Shamita Shetty with Khatron Ke Khiladi Team Leaving for Argentina on 11th July 2018
Jul 12, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (15)_5b2f90416790e.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (14)_5b2f903fadcc4.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (13)_5b2f903e01e96.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (12)_5b2f903c42bf8.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (11)_5b2f903a759c9.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (10)_5b2f9037c3a75.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (9)_5b2f90363b53f.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (8)_5b2f90349b4e5.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (7)_5b2f9032d4156.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (6)_5b2f903142bc5.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (4)_5b2f902eb4fe5.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (3)_5b2f902c99a9c.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (2)_5b2f902262356.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018 (1)_5b2f90202ff3d.JPG
Shamita Shetty Spotted Kromakay Salon in Juhu on 23rd June 2018
Jun 24, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (9)_5b2ca4f854d4d.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (8)_5b2ca4f5d4132.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (7)_5b2ca4f287433.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (6)_5b2ca4f058e81.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (5)_5b2ca4edf0010.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (4)_5b2ca4ebb5bd2.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (3)_5b2ca4e97a805.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018 (2)_5b2ca4e69b460.jpg
Shamita Shetty spotted at Radha Laxmi studio photoshoot on 21st June 2018
Jun 22, 2018
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018 (25)_5ab4a3c5127ee.JPG
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018
Mar 23, 2018
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018 (24)_5ab4a3c363194.JPG
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018
Mar 23, 2018
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018 (23)_5ab4a3c1ba18c.JPG
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018
Mar 23, 2018
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018 (22)_5ab4a3c020ba5.JPG
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018
Mar 23, 2018
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018 (21)_5ab4a3be8d648.JPG
Shamita Shetty at the Launch Of New Luxury Jewellery Store Azotiique By Varun Raheja on 22nd March 2018
Mar 23, 2018
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018 (49)_5aab69c93e839.jpg
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018
Mar 16, 2018
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018 (48)_5aab69c7397da.jpg
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018
Mar 16, 2018
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018 (47)_5aab69c5848ae.jpg
Shamita Shetty at the Special Screening Of Film Hichki At Yrf on 15th March 2018
Mar 16, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (10)_5a8134b7af2d4.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (9)_5a8134b72b4f7.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (8)_5a8134b695472.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (7)_5a8134b613b02.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (6)_5a8134b544adb.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (5)_5a8134b4abd12.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (4)_5a8134b416e5d.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (3)_5a8134b390414.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (2)_5a8134b30caf6.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
 Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018 (1)_5a8134b254ebb.JPG
Shamita Shetty spotted at Kromkay salon in juhu on 10th Feb 2018
Feb 12, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (4)_5a78080a47df7.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (20)_5a7808041f791.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (19)_5a7808037db71.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (18)_5a780802eacef.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (17)_5a7808026f0a2.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (16)_5a780801e02d8.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (15)_5a78080160a4c.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (14)_5a780800d4113.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (13)_5a78080052347.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (12)_5a7807ffc6b3b.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (11)_5a7807ff487b3.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (10)_5a7807fec0dcb.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (9)_5a7807fe45e18.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (8)_5a7807fdbc95f.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (7)_5a7807fd39eb7.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (6)_5a7807fc9e976.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (5)_5a7807fc1a1b7.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (3)_5a7807fb894de.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (2)_5a7807fb04533.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018 (1)_5a7807fa5ec36.JPG
Shamita Shetty celebrates her birthday with cake cutting at her residence in Mumbai on 2nd Feb 2018
Feb 05, 2018

1530 files on 16 page(s)