Alia Bhatt, Karan Wahi, Sidharth Malhotra at pvr to watch Badlapur

Alia Bhatt, Karan Wahi, Sidharth Malhotra at pvr to watch Badlapur on 20th Feb 2015.

Alia Bhatt

Alia Bhatt at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Alia Bhatt at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Alia Bhatt at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Alia Bhatt at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Alia Bhatt at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015

Karan Wahi

Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Karan Wahi at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015

Siddharth Malhotra

Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015Sidharth Malhotra at pvr to watch badlpaur on 20th Feb 2015

LEAVE A REPLY